Voor nieuwe ouders is het altijd lastig om te bepalen wanneer ze hun pasgeboren kindje naar de kinderopvang in Breda kunnen brengen. Dit is dan ook een dilemma waar meerdere ouders tegenaan lopen wanneer ze zelf weer aan het werk moeten. Moet de moeder nog een paar maanden langer thuis blijven? Wil de vader een paar vakantiedagen opnemen? Kan ik mijn kindje na de verlofperiode al naar de opvang brengen? Dit zijn vragen die bij de kersverse ouders opkomen.

Vanaf wanneer is het wettelijk mogelijk?

De baby mag in principe naar de kinderopvang worden gebracht vanaf zijn of haar zesde week. Vaak wordt dit echter pas gedaan wanneer de zwangerschapsverlof periode afloopt. Dit is drie maanden na de geboorte van de baby. Als je je baby aanmeld voor de kinderopvang spreek je een datum af met de desbetreffende begeleidster. De opvang zoekt later contact met je op voor de definitieve afspraken. Zo kan je dan afspreken wanneer je je baby voor het eerst heen brengt om te wennen.

Professionals

Het is lastig voor nieuwe ouders om hun baby af te geven bij een kinderopvang. Vaak wordt de pijn verzacht door het feit dat er pedagogische professionals werken bij een kinderopvang. Deze professionals behandelen je baby net zoals bij jou in huis en houden hem of haar precies in het ritme te houden. Ook werken ze met een vaste personeelsgroep waardoor je baby gewend raakt aan dezelfde mensen. Dit is erg bevorderlijk voor de vertrouwdheid van de baby.

Goed voor de ontwikkeling van je baby

Veel onderzoeken wijzen uit dat het enorm goed is voor kinderen om naar de opvang te gaan, zelfs als ze op jonge leeftijd gaan. Hierdoor worden kinderen namelijk socialer en leren ze hoe ze samen moeten werken. Ook is het goed voor de taalontwikkeling. In een kinderdagverblijf kunnen kinderen vanaf 0 jaar zich enorm ontwikkelen en veel leren.
Wat wel cruciaal is voor de ontwikkeling van een kind is stabiliteit. Je moet je kinderen niet de ene dag naar een gastouder laten gaan en een andere dag naar een kinderopvang. Hierdoor krijgt een kind geen rust en regelmaat.

Hoe vaak moet een kind naar de opvang?

Het is aangeraden om een middenweg te vinden in het brengen van een kind naar een kinderdagverblijf. Je baby elke dag naar de kinderdagverblijf brengen is te veel, daardoor hecht het kind niet meer aan de ouders. Echter wanneer je het kind maar één dag naar de opvang brengt, zal het nooit echt goed aan de leiders en andere kinderen kunnen wennen dus dat is te weinig. Er wordt aangeraden om je kind van 2 tot 4 dagen naar de kinderdagverblijf te brengen. Daardoor hecht het kind goed aan jou en de leiders waardoor er een mooi evenwicht tot stand komt.